Βελτίωση Δεξιοτήτων

Τα παιδιά που σπουδάζουν μουσική τείνουν να έχουν πιο πλούσιο λεξιλόγιο και πιο προηγμένες δεξιότητες ανάγνωσης σε σχέση με τους συνομηλίκους τους οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε μαθήματα μουσικής.

Βελτίωση Αυτοσυγκέντρωσης

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία που έχουν την τάση να χάνουν την αυτοσυγκέντρωση τους, θα μπορούσαν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τα μαθήματα μουσικής.

Εξάσκηση Μυαλού

Έρευνες κατέδειξαν ότι η μουσική επιδρά στον εγκέφαλο, όπως η σωματική άσκηση στο ανθρώπινο σώμα. Η μουσική τονώνει τον εγκέφαλο και επιτρέπει σε αυτό να ξεχωρίζει τις διαφορές μεταξύ τόνου και ένταση της μουσικής.

Κριτική Σκέψη

Τα παιδιά που μελετούν μουσική είναι πιο πιθανό να υπερέχουν σε όλες τις σπουδές τους, να λειτουργούν καλύτερα σε ομάδες, να έχουν ενισχυμένες δεξιότητες κριτικής σκέψης και να συνεχίζουν περαιτέρω τις σπουδές τους.

Βελτίωση Εκμάθησης

Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου βελτιώνει τον τρόπο που ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη γλώσσα, καθιστώντας τους μαθητές πιο ικανούς να μάθουν μια ξένη γλώσσα.

Βελτίωση Μνήμης

Μαθητές δημοτικού που συμμετέχουν σε μαθήματα μουσικής δείχνουν μεγαλύτερη ανάπτυξη του εγκεφάλου και βελτίωση μνήμης μέσα σε συντομότερο χρόνο από ότι τα παιδιά που δεν λαμβάνουν καμία μουσική κατάρτιση.

Φιλικό Περιβάλλον

Η σχολή μας θα γίνει το δεύτερο σπίτι για τα παιδιά σας.

Υποστήριξη Και Καθοδήγηση

Συμβουλεύουμε και καθοδηγούμε τα παιδιά σας για να γίνουν ακόμη καλύτερα σε όλους τους τομείς.

Ευελιξία

Ευέλικτο χρονοδιάγραμμα που ταιριάζει σε όλες τις ανάγκες, διότι καταλαβαίνουμε ότι το κάθε παιδί έχει πολλά άλλα πράγματα να κάνει.

ΤΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ

Έχουμε μεγάλο εύρος εμπειρίας τόσο στη θεωρία της μουσικής όσο και στην παροχή άριστης ποιότητας μαθημάτων μουσικής σε διάφορα μουσικά όργανα.

Ενθουσιασμός100%
Εμπειρία100%
Μέθοδοι διδασκαλίας100%
Επιτυχία σε εξετάσεις100%

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΙΝΤΕΑΚΙ

Copyright © 2024 Papavasiliou Music School.

Design & Development By THINKBOX LTD

Search